Euterpe

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022

Djordje Radevski

Salih Can Gevrek

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

Sinfonie n. 3 e 5 di Beethoven al pianoforte
Djordje Radevski, Salih Can Gevrek pianoforte
L. van Beethoven / F. Liszt (Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”, Sinfonia n. 5 in
do minore op. 67)
Progetto a cura di Louis Lortie